در صورتی که از مجموعه به یراق شکایت دارید ، میتوانید با شماره های ما تماس گرفته و شکوائیه خود را ارائه کنید

همکاران ما در کمترین زمان پاسخگوی شما خواهند بود

044_32235239
09144865118

ادرس:ارومیه خ حافظ 2 نرسیده بهچهارراه عسگرخان پ 103 کد پستی 5713974931