نمایش یک نتیجه

پایه تخم مرغی سیاه/سفید/طوسی صاف مقطع 40میل بهسازان

8,500 تومان
پایه همه کاره که برای ایجاد فاصله 2 الی 3سانتی از سطح زمین مورد استفاده قرار میگیرد. موادنو و مهره